President

måndag 23 maj 2022
 

”Kära Rotarianer i Täby Jarlabanke RK!

Stort tack för det fina förtroendet att få företräda Täby Jarlabankes Rotarianer.

Det ska bli så roligt och jag ser verkligen fram emot att få samarbeta med er alla under verksamhetsåret 2022/2023. Min ambition som president är att tillsammans med styrelsen verka för att uppfylla klubbens övergripande mål och ambitioner vilka är,

  • att ha möten, program och driva projekt som medlemmarna finner intressanta
  • att skapa bredd i utbudet av aktiviteter vilka ger fler möjlighet att engagera sig
  • att öka antalet medlemmar
  • att ekonomin ska vara i balans
  • att vi ska samverka med övriga Rotaryklubbar i Täby kommun (genom lokala projekt och årlig gemensam aktivitet)
  • att fortsätta att ha det trevligt och kul tillsammans.

Jag ser fram emot ett år med många inspirerande sammankomster, stort socialt utbyte och god  gemenskap!

Varma hälsningar,


Eva